Organizacje

AEGEE

Brussels, Polska

Rue Nestor de Tiere 15, 1030

tel.: +32 2 246 0320
email: headoffice@aegee.org
www: http://www.aegee.org/

AEGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de 1'Europe) - Europejskie Forum Studentów jest największą interdyscyplinarną organizacją studencką zrzeszającą ponad 17 tys. członków z całej Europy. Stowarzyszenie, politycznie niezależne, za główny cel stawia sobie promowanie w środowisku akademickim idei europejskiej, demokratycznej współpracy i tolerancji. AEGEE zajmuje się przede wszystkim organizowaniem: konferencji, letnich uniwersytetów, wymian studenckich, "European Schools" oraz projektów europejskich.

Na terenie Polski oddziały AEGEE skupiają około 1000 członków w największych miastach akademickich.
AEGEE posiada 13 oddziałów w całej Polsce w:

Lublinie
Białymstoku
Gdańsku
Poznaniu
Toruniu
Łodzi
Warszawie
Wrocławiu
Zielonej Górze
Nowym Sączu
Krakowie
Gliwicach
Katowicach