Organizacje

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Warszawa, Polska

Rakowiecka 2A, 00-993

tel.: 22 585-82-21
email: rzecznik@abw.gov.pl
www: https://www.abw.gov.pl/pl/

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest służbą specjalną powołaną do ochrony porządku konstytucyjnego Rzeczpospolitej Polskiej. Zakres zadań koncentruje się na ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i obywateli.

stopka strony