Organizacje

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Warszawa, Polska

Rakowiecka 2A, 00-993

tel.: 22 585-82-21
email: rzecznik@abw.gov.pl
www: https://www.abw.gov.pl/pl/

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest służbą specjalną powołaną do ochrony porządku konstytucyjnego Rzeczpospolitej Polskiej.

Zakres zadań koncentruje się na ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i obywateli.

Jako służba specjalna podlega kontroli cywilnej: nasze działania nadzoruje Premier i kontroluje Sejm. Status obowiązki i uprawnienia ABW określa Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

 

stopka strony