Organizacje

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych

Łódź, Polska

ul. Zachodnia 54/56, 90-403

tel.: 42 633 26 41
email: sekretariat@aoia.pl
www: http://www.aoia.pl/

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych jest łódzką instytucją kultury. Powstała w 2005 roku, po przekształceniu legendarnego Teatru 77, dlatego dziedziczy tradycje miejsca i działania „Siódemek”. Jej misją jest tworzenie teatru aktywnego społecznie, interweniującego, zaangażowanego w miasto i rzeczywistość. Pracuje według zasad:

 

- Teatr jest egalitarny i nie wyklucza żadnego widza;

- Obowiązkiem teatru jest dostępność dla wszystkich grup społecznych, a zwłaszcza wykluczanych, dyskryminowanych (w tym niepełnosprawnych);

- Unikatową właściwością sztuki teatru jest Spotkanie, które musi być istotne społecznie lub odgrywać rolę w osobistym rozwoju odbiorcy;

- Tworzenie jest prawem każdego człowieka.

 

AOIA realizuje zadania:

 

- nowoczesnej twórczości w zakresie teatru dramatycznego i teatru tańca oraz performance

- laboratorium artystycznego na poziomie podstawowym i zaawansowanym dla amatorów i zawodowców

- powszechnej edukacji teatralnej, wypracowanej dorobkiem projektu Dotknij Teatru i realizującej założenia m.in. miejskiego programu Polityki Rozwoju Edukacji Miasta Łodzi 2020+,


stopka strony