Organizacje

Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej

Warszawa, Polska

Górczewska 53, 01-401

tel.: (22) 201 35 50
email: acieeuw@wp.pl
www: http://www.aciee.pl/

    Instytucja zajmująca się edukacją młodzieży i dorosłych, aktywnie działająca na polu międzynarodowym organizująca projekty dla szerokiej grupy odbiorców. ACIEE jest realizatorem m.in. dwóch projektów partnerskich Grundtvig, ponad 30 projektów w ramach Youth in Action. Ważną cześć naszej działalności stanowią projekty krajowe (m.in. projekty edukacyjne i szkoleniowe dla osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych (projekty PO KL w ramach EFS).

stopka strony