Organizacje

APURE Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionów

Sucha Beskidzka, Polska

Spółdzielców 1, 34-200

tel.: 33 874 46 05
email: apureregionyeuropy@gmail.com
www: http://apureregionyeuropy.com/

Celami stowarzyszenia są: budowanie kultury i cywilizacji europejskiej w oparciu o wspólne korzenie, dbałość o rozwój kultur narodowych i ratowanie ich przed unifikacją globalnej kultury masowej, a także niwelowanie dysproporcji w rozwoju między państwami. Organizacja bierze czynny udział w projektach realizowanych przez UE, organizując konkursy, warsztaty, turnieje pokazy itp.

Państwami członkowskimi APURE prócz Polski są: Francja, Portugalia, Hiszpania, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Wyspa Reunion, Kanada, Węgry, Słowacja i Czechy.

stopka strony