Organizacje

ARP Games sp. z o. o.

Cieszyn, Polska

Niemcewicza 4, 43-400

tel.: 535 422 791
email: office@arpgames.pl
www: https://arpgames.pl

Główną osią działalności ARP Games sp. z o.o. są ogłaszane dwa razy w roku konkursy. Przystępują do nich zespoły tworzące gry wideo.

W ramach Programu Akceleracyjnego ARP Games proponuje wsparcie finansowe, jak również merytoryczne, techniczne i lokalowe. Zespół może liczyć na maksymalnie 20 tys. zł. dofinansowania do projektu w pierwszym etapie programu. Zespoły uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach biznesowych. Mogą także korzystać z przestrzeni biurowej spółki.

Wszystkie projekty otrzymują także wsparcie branżowego mentora, który dobierany jest indywidualnie do potrzeb. Współpraca z mentorem realizowana jest w pierwszym etapie akceleracji. Finalnie zespół dąży do przygotowania grywalnej wersję demo projektu. Na jej podstawie dokonywana jest ocena po pierwszym etapie programu.

stopka strony