Organizacje

Atelier Wolimierz

Pobiedna, Polska

ul.Dworcowa75, 59-814

tel.: 503 922 391
email: atelierwolimierz@gmail.com
www: https://www.facebook.com/pg/atelierwolimierz/about/?ref=page_internal

Fundacja promuje kulturę i sztukę, mając przekonanie, że poszerzanie horyzontów kulturowych sprzyja podnoszeniu kompetencji społeczeństwa i zachęca do aktywności twórczej i społecznej. Działania Fundacji mają na celu wyrównywanie szans osób  wykluczonych i mieszkających poza dużymi miastami.

Wspomaga młodych artystów poprzez organizowanie koncertów, warsztatów, udostępnianie miejsc pracy. Ma doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi organizacjami. Promuje także działanie wolontariatu i działania recyklingowe. 

stopka strony