Organizacje

Bank Światowy - Biuro w Brukseli

Bruksela, Belgium

World Bank Group, Brussels Office, Avenue Marnix 17, 1000

tel.: +32 2 552 0052
email: infobrussels@worldbank.org
www: http://www.worldbank.org/en/country/eu

Bank Światowy to instytucja finansowa zrzeszająca 189 krajów. Zapewnia pomoc finansową i techniczną krajom rozwijającym się. Staże odbywają się nie tylko w siedzibie Banku w Waszyngtonie, ale także w biurach regionalnych. Myli się ten, kto myśli, że staże w instytucji tego typu co BŚ to szansa głównie dla ekonomistów i bankowców. Masz do wyboru staże z zakresu ekonomii, finansów, zdrowia publicznego, edukacji, odżywiania, antropologii, socjologii, rolnictwa czy środowiska.