Organizacje

BEST - Sekretariat Międzynarodowy

Roger, Polska

Board of European Students of Technology, Avenue

tel.: (48 22) 234 50 22
email: BEST@BEST.warszawa.pl
www: http://new.best.warszawa.pl/

BEST jest międzynarodową organizacją studencką zrzeszającą tysiące studentów z 97 uczelni technicznych w 34 krajach Europy. W Polsce istnieje 6 grup lokalnych, działających przy najbardziej renomowanych uczelniach: Politechnikach Łódzkiej, Warszawskiej, Gdańskiej, Wrocławskiej, Śląskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

MISJA I WIZJA:

Wizja: Empowered diversity!

Rozumienie i szanowanie różnych kultur, uczenie się od siebie nawzajem. Wielokulturowość grupy pomaga wykorzystać pełen potencjał studentów.

Misja: Developing students!

Rozwinięcie zdolności do pracy w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. Indywidualny rozwój - wspieranie działań studentów, aby mogli wykorzystać w pełni swoje zdolności.


stopka strony