Organizacje

BEST - Stowarzyszenie Międzynarodowej Współpracy Studentów - BEST Łódź

Łódź, Polska

al. Politechniki 3a pok. 5, 93-590

tel.: (42) 298 08 30
email: lodz@best.eu.org
www: http://www.best.lodz.pl/

BEST (Board of European Students of Technology) to międzynarodowa organizacja prowadzona przez studentów we współpracy z firmami oraz środowiskiem akademickim. BEST tworzy 96 grup lokalnych z 33 państw, w tym jedną z nich jest właśnie BEST Łódź przy Politechnice Łódzkiej.

Założeniem BEST-u jest kreowanie wizerunku inżyniera „na miarę Europy”, który nie boi się wyzwań, jest otwarty na nowe doświadczenia i przygotowany do pracy o międzynarodowym charakterze.
Wśród istotnych eventów promowanych i organizowanych przez BEST Łódź znajdują się m.in. Kursy Naukowe (BEST Courses) oraz Konkurs Inżynierski EBEC (European BEST Engineering Competition). Integrację z pozostałymi europejskimi BESTami zapewniają liczne szkolenia, warsztaty, wymiany kulturowe i inne zagraniczne wyjazdy.

stopka strony