Organizacje

Białoruskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne

Białystok, Polska

ul. Warszawska 11, 15-062

tel.: +48 85 743 51 18
www: http://www.btsk.pl/

Towarzystwo wspiera białoruską działalność artystyczną, naukową, kulturalną, literacką oraz wydawniczą; organizuje konkursy, konferencje, imprezy kulturalne (m.in. Festiwal Piosenki Białoruskiej, Święto Kultury Białoruskiej, Kupalle, Białoruskie Festyny Ludowe).

The Bielarussian Social-Cultural Society
The Society supports Bielarussian artistic, cultural, scientific and literary activities. It organises competitions, conferences and cultural events.

stopka strony