Organizacje

Białoruskie Zrzeszenie Studentów

Białystok, Polska

ul. Zamenhofa 27, 15-959

tel.: 794 268 326
email: basbiuro@gmail.com
www: http://basxatka.wordpress.com

Białoruskie Zrzeszenie Studentów jest organizacją społeczną prowadzącą już od trzydziestu lat działalność w białoruskim środowisku akademickim w Polsce, głównie na niwie kultury, ale także w sferze oświaty i turystyki.
BZS było organizatorem wielu inicjatyw kulturalnych: "Kupalla", Turnieju Młodzieży Białoruskiej wraz z liceami białoruskimi w Bielsku Podlaskim i Hajnówce oraz ZMB, Białoruskiego Uniwersytetu Ludowego, rajdów "Baćkauszczyna", "Padarożża", "Razwitannie" oraz, w szczególności, Festiwalu Muzyki Młodej Białorusi "Basowiszcza" w Gródku (od 1990 r.).

stopka strony