Organizacje

Biblioteka Europejska MSZ

Warszawa, Polska

ul. Krucza 38/42, 00-512

tel.: 22 523 71 54
email: biblioteka@msz.gov.pl
www: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/biblioteka_europejska_msz/

Biblioteka Europejska MSZ gromadzi specjalistyczne materiały dotyczące integracji europejskiej, członkostwa Polski w UE oraz polityki RP wobec Unii Europejskiej.

The European Library
The European Library's collections include materials on European integration, European law, Polish membership in the EU and Poland's policy towards the European Union.

stopka strony