Organizacje

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"

Bielsko-Biała, Polska

ul.Sempołowskiej 13, 43-300

tel.: (33) 496 52 19; 693 887 115
email: biuro@teatrgrodzki.pl
www: http://www.teatrgrodzki.pl

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki" skupia artystów, pedagogów i animatorów kultury zaangażowanych w edukację teatralną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz popularyzację kultury i sztuki w środowiskach, które mają do nich ograniczony dostęp. Zajęcia organizowane przez Stowarzyszenie skierowane są przede wszystkim do osób pochodzących z grup defaworyzowanych: ofiar przemocy, osób z upośledzeniem fizycznym i psychicznym, zagrożonych społeczną marginalizacją.

The Bielskie Artistic Association Grodzki Theatre
The Association groups artists, pedagogues and culture propagators who are engaged in artistic work with children, teenagers, adults and the elderly, especially from so called dysfunctional groups. These include low income families, those threatened by domestic violence, the disabled and those with learning difficulties, as well as those who have been disconnected from the mainstream of various aspects of social life, and with limited access to the world of culture and art. The workshops have an important therapeutic dimension.

stopka strony