Organizacje

Biuro Banku Światowego w Polsce

Warszawa, Polska

ul. Emilii Plater 53, 00-113

tel.: (48-22) 520-80-00
email: warsawoffice@worldbank.org
www: https://www.worldbank.org/pl/country/poland

Komisja Europejska i Bank Światowy od trzech lat wspierają Polskę w rozwoju różnych regionów kraju. Program Regiony Rozwijające się objął już dziesięć województw. We współpracy z samorządami, przedsiębiorcami czy naukowcami eksperci pomagają wydobyć potencjał lokalnych społeczności i instytucji.