Organizacje

Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego

Wrocław, Polska

ul. Kuźnicza 49 A, 50-138

tel.: 71/375-71-31
email: biurokarier@uwr.edu.pl
www: www.careers.uni.wroc.pl

Biuro Karier pomaga studentom i absolwentom w aktywnym wejściu na rynek pracy. Biuro prowadzi działalność doradczą i informacyjną, organizuje warsztaty, szkolenia, współpracuje z pracodawcami.

Career Service of the University of Wroclaw
The Careers Service helps students and graduates to find a satisfying job. It provides advice and information on the labour market, organises workshops and training courses and cooperates with employers.

stopka strony