Organizacje

Biuro Porad Obywatelskich

Warszawa, Polska

ul. Gałczyńskiego 3, 00-362

tel.: 22 828 12 95
email: bpowarszawa@gmail.com
www: http://bpo.warszawa.pl/

Biuro Porad Obywatelskich, Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS jest organizacją pozarządową udzielającą porad osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, gdyż nie znały swoich praw albo prawa ich nie były respektowane.
Biuro udziela bezpłatnych, bezstronnych, poufnych porad jak rozwiązać swój problem, informacji dotyczących przysługujących uprawnień i praw w konkretnej sytuacji, informacji o dostępnych lokalnie placówkach publicznych i pozarządowych.

stopka strony