Organizacje

BORIS Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych

Warszawa, Polska

ul. Warecka 4/6, 00-040

tel.: 22 828 – 91 – 23
email: scwo@warszawa.ngo.pl
www: http://www.boris.org.pl

    Celem organizacji jest wspomaganie rozwoju lokalnych organizacji, a przez to - rozwój ­ważnych lokalnych społeczności. Boris współpracuje z ludźmi działającymi w organizacjach pozarządowych, przedstawicielami samorządu terytorialnego i administracji państwowej, prywatnymi fundacjami i zagranicznymi.

The Community Initiatives Service Boris
The aim of the organisation is to support the development of local organisations and local communities. Boris co-operates with NGOs, the local governments and public administration and private foreign foundations.

stopka strony