Organizacje

Bractwo Młodzieży Greckokatolickiej „Sarepta”

Krynica Zdrój, Polska

ul. Zdrojowa 8, 33-380

tel.: 693 302 382
email: bractwo@sarepta.pl
www: http://www.bractwosarepta.pl/

Stowarzyszenie "Sarepta" prowadzi międzynarodową wymianę w dziedzinie kultury i sztuki. Współorganizuje Międzynarodowe Warsztaty Ikonopisów, jest to spotkanie twórców ikon i sztuki sakralnej z Polski, Ukrainy, Białorusi, Słowacji. W ramach upowszechniania efektów tych spotkań organizuje warsztaty ikonopisania dla początkujących, których uczestnikami są twórcy z Polski, a prowadzącymi - artyści z Ukrainy. Członkowie rozwijają stale swoje umiejętności, uczestnicząc np. w szkole śpiewu cerkiewnego, organizowanej przez przemyski Instytut Regencki. Bractwo organizuje wakacyjne obozy rekolekcyjne i rajdy rowerowe dla młodzieży i rodzin.

stopka strony