Organizacje

Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce

Białystok, Polska

ul. Św. Mikołaja 3, 15-420

tel.: 48 509 895 177
email: bmp.zcentralny@gmail.com
www: http://www.bmp.cerkiew.pl/

Bractwo Młodzieży Prawosławnej jest pierwszą świecką organizacją prawosławną w Europie. Bractwo prowadzi działalność mającą na celu rozwijanie zainteresowań w zakresie wiedzy teologicznej i życia duchowego w oparciu o naukę Kościoła Prawosławnego. Bractwo umożliwia nawiązanie kontaktów z młodzieżą prawosławną innych krajów, podejmuje również dialog z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich oraz innych religii. Bractwo wydaje czasopismo "Arche. Wiadomości Bractwa".

The Fellowship of Orthodox Youth in Poland
The first secular orthodox organisation in Europe. Its activities include the promotion of, interest in and knowledge of theology and the spiritual life on the basis of the Orthodox Church. It facilitates contact with Orthodox Christians and Orthodox youth in other countries as well as assisting in establishing contact with heterodox Christian religions and with non-Christian religions. The Fellowship publishes a quarterly magazine called "Arche - Wiadomosci Bractwa".

stopka strony