Organizacje

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Szczecin, Polska

Plac Matki Teresy z Kalkuty 5, 71-600

tel.: 914874905
email: biuro.caritas@cask.pl
www: https://szczecin.caritas.pl

Organizacja pomaga osobom ubogim, chorym i potrzebującym, wspiera edukacje dzieci i młodzieży oraz aktywnie uczestniczy w międzynarodowych projektach pomocowych. Prowadzi ośrodki socjalne i okno życia w Szczecinie, Stargardzie i Świnoujściu, Poradnię Psychologiczną  „Spe Salvi” i świetlice dla dzieci i młodzieży. Wolontariusze Caritasu wyjeżdżają na wymiany młodzieżowe w ramach EVS oraz Europejskiego Korpusu Solidarności. 

stopka strony