Organizacje

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Koszalin, Polska

Biskupa Czesława Domina 8, 75-061

tel.: 94 342 36 90
email: sekretariat.koszalin@caritas.pl
www: http://koszalin.caritas.pl

Organizacja prowadzi działalność charytatywną  oraz zapewnia pomoc społeczną rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, by wyrównać ich szanse społeczne na rozwój. Caritas organizuje kursy i szkolenia oraz praktyki i staże zawodowe, a także organizuje wolontariat. W szeregach organizacji znajduje się Young Caritas, czyli sieć młodych wolontariuszy realizujących krajowe i międzynarodowe projekty aktywizacji społecznej. 

stopka strony