Organizacje

Caritas Polska

Warszawa, Polska

ul. Okopowa 55, 01-043

tel.: +48 22 3348500
email: caritaspolska@caritas.pl
www: http://www.caritas.pl/

Caritas prowadzi działalność charytatywną i humanitarną; udziela pomocy duchowej i materialnej ubogim i potrzebującym. Organizacja prowadzi Stacje Opieki dla osób chorych, udziela pomocy bezdomnym, bezrobotnym, samotnym matkom, osobom niepełnosprawnym.

Caritas Poland
A registered charity and humanitarian organisation. It provides spiritual and material support for the homeless, unemployed, single mothers, disabled, sick, and other marginalised groups.

stopka strony