Organizacje

CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - Fundacja Naukowa

Warszawa, Polska

al. Jana Pawla II 61/212, 01-031

tel.: +48 22 206 29 00
email: case@case-research.eu
www: http://www.case-research.eu/pl

    CASE jest instytucją badawczą prowadzącą badania w zakresie transformacji, integracji europejskiej oraz gospodarki światowej. Jest także organizacją akredytowaną do realizacji projektów w ramach Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

CASE realizuje następujące działania:
-Prowadzi niezależne badania i analizy.
-Upowszechnia wiedzę o ekonomii i wyniki własnych badań.
-Doradza rządom, międzynarodowym organizacjom i sektorowi pozarządowemu opracowywanie strategii reform gospodarczych w dziedzinie polityki monetarnej i fiskalnej, liberalizacji cen, prywatyzacji, liberalizacji handlu zagranicznego oraz polityce społecznej.
-Popularyzuje wiedzę i zachęca do publicznej debaty poprzez organizację konferencji, seminariów, staży naukowych oraz wizyt studyjnych.
-Wspiera rozwój i niezależność organizacji pozarządowych w krajach postkomunistycznych.

stopka strony