Organizacje

Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE)

Wrocław,

ul. Widok 10, 50-052


email: ec-wroclaw@ec.europa.eu

Polską sieć CDE tworzy kilkanaście ośrodków ulokowanych w bibliotekach działających przy uniwersytetach lub innych instytucjach naukowych znajdujących się w największych miastach na terenie Polski. Obecnie Centra działają w ramach sieci informacyjnej Europe Direct, ale zachowują pełną odrębność organizacyjną. Zadaniem sieci jest gromadzenie i udostępnianie oficjalnych publikacji UE, materiałów naukowych, książek oraz baz danych związanych z szeroko rozumianą integracją europejską. CDE udzielają też informacji na temat funkcjonowania UE i jej instytucji oraz odgrywają rolę ośrodków debaty na tematy związane z integracją europejską. Ich działalność jest adresowana w szczególności do społeczności akademickiej tj. studentów i środowiska naukowego.

stopka strony