Organizacje

Central European Trainers'Platform Polska

Oława, Polska

Bolesława Chrobrego 64d/3, 55-200

tel.: 513 165 164
email: office@cetplatform.org
www: https://cetplatform.org/category/poland

Fundacja jest członkiem europejskiej sieci CET Platform, których celem jest uczynienie z młodych ludzi aktywnych obywateli, tworzących jednolite społeczeństwo europejskie. Swoje cele stowarzyszenie realizuje poprzez międzynarodowe i lokalne szkolenia, warsztaty, konferencje i pogramy badawcze.

stopka strony