Organizacje

Centrum Amarant

Poznań, Polska

Słowackiego 19/21, 60-822

tel.: 508 215 617
email: ckamarant@gmail.com

Centrum Amarant zajmuje się promowaniem kultury i  młodych artystów poprzez organizację festiwali muzycznych, filmowych i teatralnych, wystaw, instalacji artystycznych i happeningów. Organizacja prowadzi również szkolenia dla nauczycieli i osób związanych z promowaniem kultury, a także organizuje wolontariat. Projekty z udziałem Centrum Amarant to m.in.:

- Międzynarodowy Festiwal Muzyki Improwizowanej FRIV,

- warsztaty kaligrafii,

- Otwarta Szkoła Filmowa (cykl warsztatów).

stopka strony