Organizacje

PROHARMONIA, CENTRUM EDUKACJI

Kielce, Polska

Jagiellońska 109a, 25-734


email: poczta@proharmonia.org
www: http://www.proharmonia.org/

Pracujemy razem już ponad 10 lat. Są wśród nas przedstawiciele najróżniejszych profesji, a łączy nas chęć zespołowego działania i obywatelskiego zaangażowania. Pierwsze inicjatywy podejmowaliśmy jeszcze jako grupa nieformalna, a w 2005 roku zarejestrowaliśmy stowarzyszenie pod nazwą Centrum Budzenia Inicjatyw Młodzieżowych. Nasze ówczesne projekty skierowane były przede wszystkim do młodzieży wkraczającej na rynek pracy. Stopniowo rozszerzaliśmy zakres naszej działalności i w konsekwencji, decyzją Walnego Zgromadzenia, zmieniliśmy nazwę stowarzyszenia. Nowa nazwa – Centrum Edukacji ProHarmonia – obowiązuje od 8 stycznia 2015 r.

Naszą misją jest rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Realizujemy ją poprzez działalność społeczną, edukacyjną i naukową. Jesteśmy organizacją akredytowaną do realizacji projektów wolontariatu w ramach Erasmus+ i EKS.

stopka strony