Organizacje

Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Kraków, Polska

ul. Rakowicka 27, 31-510

tel.: (012) 293-57-86
email: cde@uek.krakow.pl
www: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/cde/index.php/pl/

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usługi dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu oraz dla każdego zainteresowanego problematyką integracji europejskiej. Tematyka zbiorów jest bardzo rozległa. Wydawnictwa te poruszają między innymi takie zagadnienia jak: handel międzynarodowy, finanse, polityka społeczna, prawo, przemysł, transport, praca, ochrona środowiska.

The European Documentation Centre of the Krakow University of Economics
The Centre collects and presents documents and publications from EU institutions. Its offers its services to university teachers, researches, students and individuals interested in European integration.

stopka strony