Organizacje

Centrum Dokumentacji Europejskiej Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia

Białystok, Polska

ul. Akademicka 2, 15-267

tel.: 85 745 76 78; 85 745 71 44
email: cde@uwb.edu.pl
www: http://bg.uwb.edu.pl/cde/

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usługi dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu oraz dla każdego zainteresowanego problematyką integracji europejskiej.

The European Documentation Centre
The Centre collects and presents documents and publications from EU institutions. Its offers its services to university teachers, researches, students and individuals interested in European integration.

stopka strony