Organizacje

Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego

Sopot, Polska

ul.Armii Krajowej 110, 81-824

tel.: 58 523 14 69, 58 523 13 14
email: obie@ek.univ.gda.pl
www: http://ekonom.ug.edu.pl/obie/index.html?lang=pl&ao=centrum_dokumentacji_europejskiej

W posiadaniu CDE znajdują się liczne, systematycznie gromadzone zbiory dokumentów, publikacji, czasopism i innych wydawnictw ciągłych nadsyłanych z Biura d/s Oficjalnych Publikacji WE (Office for Official Publications of the European Communities cOOPEC).

Wszystkie publikacje gromadzone są według następujących działów:

 • zagadnienia instytucjonalne
 • prawo
 • unia celna i polityka handlowa
 • rolnictwo, rybołówstwo, leśnictwo
 • zatrudnienie i zagadnienia socjalne
 • polityka konkurencji
 • finanse
 • transport
 • ochrona środowiska
 • polityka zewnętrzna
 • informacja, edukacja, kultura
 • statystyki
stopka strony