Organizacje

Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Lublin, Polska

ul. I. Radziszewskiego 11, 20-031

tel.: (81) 537-58-91
email: cde@hektor.umcs.lublin.pl
www: http://www.bg.umcs.lublin.pl/nowa/centrum_eu.php

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usługi dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu oraz dla każdego zainteresowanego problematyką integracji europejskiej.

W siedzibie Centrum istnieje możliwość skorzystania z zasobów internetowych, wydruku materiałów, a także powielania informacji drukowanych.

The European Documentation Centre at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
The Centre collects and presents documents and publications from EU institutions. Its offers its services to university teachers, researches, students and individuals interested in European integration.