Organizacje

Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Lublin, Polska

ul. I. Radziszewskiego 11, 20-031

tel.: (81) 537-58-91
email: cde@hektor.umcs.lublin.pl
www: http://www.bg.umcs.lublin.pl/nowa/centrum_eu.php

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usługi dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu oraz dla każdego zainteresowanego problematyką integracji europejskiej.

W siedzibie Centrum istnieje możliwość skorzystania z zasobów internetowych, wydruku materiałów, a także powielania informacji drukowanych.

The European Documentation Centre at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
The Centre collects and presents documents and publications from EU institutions. Its offers its services to university teachers, researches, students and individuals interested in European integration.

stopka strony