Organizacje

Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Opolskiego

Opole, Polska

ul.Katowicka 87a, 45-060

tel.: (77) 452 75 23
email: edc@uni.opole.pl
www: http://www.edc.uni.opole.pl/

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usługi dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu oraz dla każdego zainteresowanego problematyką integracji europejskiej.

The European Documentation Centre of Opole University
The Centre collects and presents documents and publications from EU institutions. Its offers its services to university teachers, researches, students and individuals interested in European integration.

stopka strony