Organizacje

Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Olsztyn, Polska

ul. Oczapowskiego 12b, 10-719

tel.: 89 524-64-87
email: cde@uwm.edu.pl
www: cde.uwm.edu.pl

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usługi dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu oraz dla każdego zainteresowanego problematyką integracji europejskiej.

The European Documentation Centre at Warmia-Mazury University in Olsztyn
The Centre collects and presents documents and publications from EU institutions. Its offers its services to university teachers, researches, students and individuals interested in European integration.

stopka strony