Organizacje

Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Olsztyn, Polska

ul. Oczapowskiego 12b, 10-719

tel.: 89 524-64-87
email: cde@uwm.edu.pl
www: cde.uwm.edu.pl

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usługi dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu oraz dla każdego zainteresowanego problematyką integracji europejskiej.

The European Documentation Centre at Warmia-Mazury University in Olsztyn
The Centre collects and presents documents and publications from EU institutions. Its offers its services to university teachers, researches, students and individuals interested in European integration.