Organizacje

Centrum Dokumentacji Europejskiej w Katowicach

Katowice, Polska

Plac Rady Europy 1, 40-021

tel.: (+48) 32 20 83 760
email: cde@bs.katowice.pl
www: https://bs.katowice.pl/pl/dla_czytelnikow/czytelnie_i_wypozyczalnia/cde/o_centrum

Centrum Dokumentacji Europejskiej w Katowicach powstało w 1992 r. z inicjatywy Europejskiej Akademii na Śląsku, natomiast od 1998 r. prowadzi swoją działalność w Bibliotece Śląskiej. Stanowi jedno z 20 centrów w Polsce, a jedyne w województwie śląskim.

Ośrodek gromadzi i udostępnia wydawnictwa o tematyce europejskiej, a poprzez stanowiska z dostępem do Internetu umożliwia przeglądanie stron instytucji, baz danych i serwisów Unii Europejskiej.

CDE oferuje pomoc w wyszukiwaniu materiałów, informuje o dostępnych źródłach informacji europejskiej, odpowiada na zapytania i kwerendy. Organizuje także spotkania o tematyce europejskiej, skierowane do młodzieży, studentów i innych zainteresowanych.

stopka strony