Organizacje

Centrum Dokumentacji Europejskiej w Łodzi

Łódź, Polska

ul. Piotrkowska 262/264, 90-361

tel.: .: (42) 290 96 70 / (42) 290 96 74 / (42) 42 290 96 71
email: instytut@ie.lodz.pl
www: http://www.ie.lodz.pl/cde/

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usługi dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu oraz dla każdego zainteresowanego problematyką integracji europejskiej.

The European Documentation Centre
The Centre collects and presents documents and publications from EU institutions. Its offers its services to university teachers, researches, students and individuals interested in European integration.

stopka strony