Organizacje

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych

Olsztyn, Polska

ul. Parkowa 1, 10-233

tel.: 89 513 17 34
email: sekretariat@ceik.eu,
www: http://www.ceik.pl/

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych jest samorządową instytucją kultury. Do głównych zadań ośrodka należy animowanie, inspirowanie oraz wspieranie instytucji i osób zajmujących się działalnością kulturalną w województwie warmińsko - mazurskim. Wykwalifikowany zespół pracowników wspierają psychologowie, pedagodzy, trenerzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury, specjaliści z zakresu zarządzania i marketingu. Ważną funkcją CEIK jest też wdrażanie nowatorskich programów budowania społeczeństwa obywatelskiego, przy wykorzystaniu bazy i zaplecza ośrodków kultury.

stopka strony