Organizacje

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie

Kraków, Polska

Al. Słowackiego 44, 30-018

tel.: 126 332 388
email: www.malopolska@ohp.pl

Centrum zajmuje wspieraniem rozwoju młodzieży dzięki współpracy z Małopolską Wojewódzką  Komendą Ochotniczych Hufców Pracy, w ramach której realizuje programy dla młodzieży i wychowawców. Do tej pory Centrum brało udział w projektach finansowanych w ramach programów „Młodzież w działaniu”, „Leonardo da Vinci”, czy Funduszu Wyszehradzkiego.  

stopka strony