Organizacje

Centrum Edukacji Międzykulturowej

Nowy Sącz, Polska

Aleja Wolności 37, lok. F7, 33-300

tel.: + 48 604 088 620
email: halinakomar@gmail.com
www: http://www.cem.info.pl

Centrum Edukacji Międzykulturowej w Nowym Sączu powstało w 2012 roku w celu objaśniania i nauczania o kulturze i różnorodności językowej Europy i świata, aby zachować to bogactwo wszystkich narodów i różnych grup etnicznych.

Stowarzyszenie organizuje warsztaty, szkolenia, kursy, konferencje, targi, wystawy, pokazy filmowe, wydarzenia artystyczne. Rozpowszechnia język Esperanto.

Współpracuje z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu w kraju i za granicą.


stopka strony