Organizacje

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Warszawa, Polska

ul. Noakowskiego 10/1, 00-666

tel.: (22) 622 00 89 w. 101
email: ceo@ceo.org.pl
www: http://www.ceo.org.pl

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) jest niezależną instytucją edukacyjną. Powstała z myślą o poprawie jakości systemu oświaty, upowszechnianiu wiedzy obywatelskiej, promowaniu praktycznych umiejętności i postaw niezbędnych do budowania demokratycznego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. 

CEO ma status organizacji pożytku publicznego (OPP). Otrzymało tytuły Instytucja Pro Publico Bono oraz Najlepsza inwestycja w człowieka w konkursie "Dobre praktyki EFS", a także akredytację Schwab Foundation for Social Entrepreneurship. CEO prowadzi m.in. projekty edukacyjne i obywatelskie oraz wspiera rozwój szkół (np. poprzez program Szkoła ucząca się). Centrum jest też placówką doskonalenia nauczycieli, zarejestrowaną przez Ministra Edukacji Narodowej.

The Centre for Citizenship Education 
A non-governmental education foundation. CCE promotes citizenship and practical skills. It also operates a non-profit teacher-training institute registered with the Ministry of Education and Sport.


stopka strony