Organizacje

Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska - Białoruś

Białystok, Polska

ul. Wyszyńskiego 2 lok.89, 15-888

tel.: 602 445 868
email: centrum@onet.pl
www: http://www.bialorus.pl

    Działania Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Białoruś skupiają się na dwóch płaszczyznach: kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego na terenie zróżnicowanym narodowościowo i wyznaniowo Wschodniej Białostocczyzny oraz zacieśnianie współpracy pomiędzy polskimi i białoruskimi organizacjami pozarządowymi w Polsce i Republice Białoruś. Centrum współpracuje z ośrodkami samorządowymi, edukacyjnymi, kulturalnymi oraz z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Priorytetowym obszarem współpracy jest sąsiadujący z Białostocczyzną Obwód Grodzieński. Centrum współpracuje z pro demokratycznymi środowiskami Mińska w zakresie kontaktowania ich z polskim światem polityki.

stopka strony