Organizacje

Centrum Europejskie Natolin

Warszawa, Polska

ul. Nowoursynowska 84, 02-797

tel.: 22 54 59 800
email: fundacja@natolin.edu.pl
www: http://www.natolin.edu.pl

Do statutowych celów Fundacji Centrum Europejskie Natolin należą:
- krzewienie wiedzy na temat integracji europejskiej m. in. w drodze działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, rozwoju studiów europejskich, prowadzenie kształcenia, szkoleń i badań;
- prowadzenie działalności naukowej, naukowo-technicznej i oświatowej, realizowanej w drodze organizacji i rozwoju studiów europejskich;
- współpraca z zagranicznymi organizacjami kształcącymi kadry na potrzeby procesów integracyjnych w Europie oraz tworzenie warunków dla rozwoju ich działalności w Polsce;
- skupianie wokół idei Fundacji wykładowców, twórców i propagatorów integracji europejskiej spośród przedstawicieli nauki w kraju i za granicą.

stopka strony