Organizacje

Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Szczecin, Polska

ul. Tarczyńskiego 1, 70-387

tel.: (91) 444-24-05
email: cide@bg.univ.szczecin.pl
www: info@bg.szczecin.pl

Centrum gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach Unii Europejskiej. Świadczy usługi dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu oraz dla każdego zainteresowanego problematyką integracji europejskiej.

The European Documentation Centre at Szczecin University
The Centre collects and presents documents and publications from EU institutions. Its offers its services to university teachers, researches, students and individuals interested in European integration.

stopka strony