Organizacje

Centrum Informacji Młodzieży przy Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu

Toruń, Polska

ul. Przedzamcze 11/15, 87-100

tel.: +48 56 654 04 58
email: torun@eurodesk.eu
www: http://mdktorun.pl/cim/

Celem organizacji jest gromadzenie, aktualizowanie i bezpłatne udostępnianie informacji o wszelkiej działalności skierowanej do młodzieży, w zakresie: edukacji, pracy, sposobów spędzania czasu wolnego, zdrowia, uzależnień, wolontariatu, prawa i kultury. Centrum prowadzi Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesku RPIE.

The Youth Information Centre
The organisation collects and disseminates information on activities aimed at young people in the areas of education, employment, leisure, health, addictions, voluntary service, law and culture.

stopka strony