Organizacje

Centrum Informacji Naukowej Instytutu Psychologii Zdrowia

Warszawa, Polska

ul. Gęślarska 3, 02-412

tel.: 0-22/ 863 87 38
email: poczta@ipz.edu.pl
www: http://www.psychologia.edu.pl/o-nas/struktura-organizacyjna/1351-dzial-badan-i-centrum-informacji.html

Centrum udostępnia przegląd najnowszych badań i literatury z zakresu: - psychoterapii i psychologii klinicznej, - psychologii zdrowia, problemów uzależnień i terapii uzależnień, - funkcjonowania psychologicznego osób doświadczających sytuacji kryzysowych i przemocy.

stopka strony