Organizacje

Centrum Inicjatyw Europejskich "SUBCARPATHIA"

Sanok, Polska

Batalionów Chłopskich 18, 38-500

tel.: 783 733 299
email: office.subcarpathia@gmail.com

Centrum Inicjatyw Europejskich SUBCARPATHIA działa na rzecz współpracy międzynarodowej w zakresie wymian młodzieży oraz  promowania aktywizacji społecznej. Swoje cele realizuje poprzez organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych oraz zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (m.in. zajęcia z edukacji żywieniowej i promocji zdrowia w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku).

stopka strony