Organizacje

Centrum Inicjatyw Młodzieżowych Horyzonty

Poznań, Polska

ul. Klaudyny Potockiej 38 (biuro Stowarzyszenia mieści się w Gimnazjum nr 51), 60-211


email: kontakt.horyzonty@gmail.com
www: http://www.cimhoryzonty.org/

    CIM Horyzonty to stowarzyszenie młodych ludzi na rzecz innych młodych ludzi i społeczności lokalnej w ogóle. Stowarzyszenie jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia Youth for Exchange and Understanding (YEU).

    CIM Horyzonty aktywizuje, edukuje pozaformalnie, promuje wolontariat, działa na rzecz budowania porozumienia międzykulturowego oraz zapobiegania dyskryminacji i wykluczeniu poprzez długoterminowe projekty edukacyjne, seminaria, szkolenia, wymiany, workcampy i wolontariat europejski (EVS).

Organizacja jest także upoważniona do realizacji międzynarodowych projektów wolontariatu w ramach Erasmus+ i EKS.


stopka strony