Organizacje

Centrum Inicjatyw Rozwojowych

Warszawa, Polska

1 Sierpnia 38/27, 02-134

tel.: 534 290 998
email: info@fundacjacir.pl
www: https://centir.uksw.edu.pl/pl

Centrum Inicjatyw Rozwojowych zostało założone, by udzielać wsparcia wszelkim działaniom sprzyjającym rozwojowi społecznemu, aktywizacji obywatelskiej i społeczeństwu obywatelskiemu. Fundacja organizuje wolontariat dla młodych i bierze udział w międzynarodowych projektach w ramach programu Erasmus+.

stopka strony