Organizacje

Centrum Inicjatyw UNESCO

Wrocław, Polska

ul. Legnicka 65, 54-206

tel.: 71 716 48 40
email: info@unescocentre.pl
www: http://unescocentre.pl/

    Centrum Inicjatyw UNESCO jest stowarzyszeniem skupiającym animatorów, edukatorów i trenerów. Zajmuje się aktywną partycypacją, promowaniem tolerancji i dialogu. Misją organizacji jest promocja edukacji globalnej, europejskiej, dla demokracji i na rzecz praw człowieka. Organizuje projekty międzynarodowe, warsztaty, wymiany młodzieżowe, seminaria, szkolenia i programy edukacyjne. Rozwija współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w wymiarze europejskim oraz międzynarodowym. Działa na terenie Dolnego Śląska, pogranicza polsko – czesko – niemieckiego. Współpracuje z organizacjami partnerskimi w krajach Unii Europejskiej, Kaukazu, Afryki i Bliskiego Wschodu.

stopka strony