Organizacje

Centrum Kreatywnych Inicjatyw Edukacyjnych

Sosnowiec, Polska

Romana Dmowskiego 36/57, 41-219

tel.: 789 198 440

Fundacja zajmuje się rozpowszechnianiem wiedzy wśród młodzieży na temat budowy społeczeństwa obywatelskiego, promowaniem kultury oraz działań na rzecz integracji europejskiej. Organizacja wspiera proekologiczne inicjatywy młodzieżowe, a także bierze udział w wymianach młodzieżowych w ramach Erasmus+.

stopka strony